Ważne daty

Termin nadsyłania streszczeń i rejestracji dla Uczestników z wystąpieniami:

31 maja 2016 r.

Termin akceptacji nadesłanych abstraktów:

30 czerwca 2016 r.

Termin rejestracji dla Uczestników bez wystąpień:

15 sierpnia 2016 r.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej:

15 sierpnia 2016 r.

Termin rejestracji i nadsyłania streszczeń został przesunięty do 15 czerwca 2016 r.

Termin Sympozjum - FA&CE UJ 2016:

14-16 września 2016 r.