Sekretariat

Szczegółowych informacji na temat Sympozjum udziela Sekretarz

dr hab. Joanna Kozak

tel. (0-12) 663 20 45
fax: (0-12) 663 22 32
 

Adres:
Zakład Chemii Analitycznej
Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. R. Ingardena 3,
30-060 Kraków

 e-mail:  face@uj.edu.pl

fax: (0-12) 663 22 32

Organizatorzy

Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
tel.: 12 663 20 08
e-mail: koscieln@chemia.uj.edu.pl

Dr hab. Joanna Kozak
Sekretarz Sympozjum

Dr hab. Stanisław Walas

Dr Małgorzata Herman

Dr Anna Tobiasz

Dr Renata Wietecha-Posłuszny
Osoba kontaktowa w sprawie Wystaw i warsztatów
tel.: 12  663 20 84
e-mail:  wietecha@chemia.uj.edu.pl

Dr Paweł Knihnicki

Dr Marcin Wieczorek

Dr Michał Woźniakiewicz