Komitet Naukowy

Zbigniew Brzózka, Politechnika Warszawska, Polska

Andrey Bulatov, Saint Petersburg State University, Rosja

Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Elo Hansen, Technical University of Denmark, Dania

Manuel Hernández Córdoba, University of Murcia, Hiszpania

Paweł Kościelniak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska  

Petr Kuban, Masaryk University, Czechy

Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska, Polska

Cari Sänger – van de Griend, Uppsala University, Szwecja

Petr Solich, Charles University, Czechy     

Irena Staneczko-Baranowska, Politechnika Śląska, Polska

Marek Trojanowicz, Uniwersytet Warszawski, Polska