Program obrad

Szczegółowy program Sympozjum można pobrać: Program.

 

Ramowy program obrad obejmuje: