Opłaty

Opłata konferencyjna

trzydniowa

dwudniowa

Pełna

900 zł

700 zł

Ulgowa (studenci I, II, III stopnia)

500 zł

400 zł

Osoba towarzysząca

500 zł

400 zł

 

Trzy dni: 14-16 września (Analiza przepływowa i elektroforeza kapilarna)

Dwa dni: 14-15 września (Analiza przepływowa)

Dwa dni: 15-16 września (Elektroforeza kapilarna)

Wyboru odpowiedniej opcji proszę dokonywać w formularzu rejestracyjnym.

 
 

Opłata pełna oraz ulgowa obejmuje:

  • udział w obradach, materiały konferencyjne,
  • udział w warsztatach,
  • możliwość opublikowania artykułu (w języku angielskim) w materiałach konferencyjncyh (Proceeding) w wersji elektronicznej,
  • obiady,
  • przerwy kawowe,
  • udział w imprezach towarzyszących (spotkanie towarzyskie, uroczysta kolacja).

 

Opłata ulgowa przysługuje Studentom, którzy swój status potwierdzą zaświadczeniem wydanym przez Jednostkę będącą organizatorem studiów. Zaświadczenie takie należy w formie skanu przesłać na adres mailowy konferencji, faxem lub pocztą.

 

Opłata dla osoby towarzyszącej obejmuje obiady, imprezy towarzyszące konferencji i spacer po Krakowie z przewodnikiem.

 

Opłaty za uczestnictwo w Sympozjum "Analiza Przepływowa i Elektroforeza Kapilarna" należy dokonać na konto:

Wydział Chemii UJ

ul. R. Ingardena 3, 30-060 KRAKÓW

Pekao SA, Kraków, ul. Pijarska 1

Nr konta: 18 1240 4722 1111 0000 4858 8982

z dopiskiem: FACE2016 opłata Nazwisko (np. FACE2016 opłata Jan Kowalski)