Streszczenia

Treść streszczeń przygotowanych zgodnie z szablonem (do 1 strony) należy przesłać w postaci pliku Word o nazwie: nazwisko_imię_forma prezentacji.doc (dokładne wytyczne poniżej) na adres e-mail sekretariatu: face@uj.edu.pl.

Streszczenia mogą przesłać wyłącznie uprzednio zarejestrowani uczestnicy konferencji FA&CE UJ 2016.

 

Ogólne wytyczne do przygotowania streszczeń:

  • Wszystkie streszczenia powinny być przygotowane zgodnie z zamieszczonym szablonem w języku (angielski/polski), w którym zostanie przygotowane wystąpienie (ustne/plakat),
  • Całkowita objętość streszczenia (wraz z rysunkami, schematami, tabelami i bibliografią) nie powinna przekraczać jednej strony, a wielkość pliku nie może przekraczać 1 MB,
  • Imię i nazwisko osoby prezentującej powinno być wyraźne zaznaczone poprzez podkreślenie,
  • Wszystkie rysunki/schematy/zdjęcia (rozdzielczość min. 600 dpi) zapisane w formacie .tiff lub .pdf należy zamieścić bezpośrednio w treści streszczenia,
  • Wzory matematyczne/równania chemiczne prosimy o przygotowanie w odpowiednim edytorze (np. Microsoft Equation 3.0),
  • Upewnij się, że nomenklatura, jednostki i stosowane skróty są zgodne z zasadami ustanowionymi przez IUPAC,
  • Bibliografia powinna być przedstawiona w postaci kolejnych cyfr zgodnie z kolejnością pojawiania się w tekście,
  • Streszczenie należy zapisać w formie: nazwisko_imię_forma prezentacji.doc (np. Kowalski_Jan_01) i wysłać na adres Sympozjum (face@uj.edu.pl).


 

Termin nadsyłania streszczeń mija 31 maja 2016 r.