W imieniu własnym i Profesora Petra Solicha mam przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na II Sympozjum „Flow Analysis and Capillary Electrophoresis”. W tym roku odbędzie się ono w dniach 25-27 czerwca w Hradec Kralove (Czechy).

Poprzednie sympozjum spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników spoza naszego kraju, a w toku dyskusji panelowej pojawiło się wiele głosów o potrzebie nadania jeszcze bardziej międzynarodowego charakteru naszych spotkań. W związku z tym,  wraz z Kolegami z Zakładu Chemii Analitycznej Wydziału Farmacji w Hradec Kralove (Uniwersytet Karola w Pradze) podjęliśmy decyzję o wspólnej organizacji kolejnych konferencji z tego cyklu. Planujemy, że począwszy od roku 2018 sympozjum będzie się odbywało co dwa lata na zmianę w Hradec Kralove i w Krakowie.

        W wielu jednostkach akademickich Republiki Czeskiej zainteresowania naukowe obiema dziedzinami analitycznymi – analizą przepływową i elektroforezą kapilarną – są szczególnie duże. Jednym z takich miejsc jest Hradec Kralove – ważny ośrodek akademicki, kulturalny i przemysłowy, a zarazem piękne, zabytkowe miasto. Mamy zatem nadzieję, że zarówno położenie, jak i unikalna atmosfera tego miejsca przyczynią się do wzrostu zainteresowania naszym Sympozjum wśród zagranicznych uczestników. Jednocześnie liczymy, że nieduża odległość od granic naszego kraju umożliwi uczestnictwo dużej grupy naukowców z Polski.

Do udziału w Sympozjum zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się analizą przepływową i elektroforezą kapilarną od strony naukowej i aplikacyjnej. Oczekujemy na przedstawienie nowych osiągnięć w zakresie badań teoretycznych i metodologicznych w obu obszarach. Mile będą widziane wyniki badań z zakresu technologii lab-on-a-chip oraz inne przykłady łącznego wykorzystania przepływów hydrodynamicznego i elektroosmotycznego. Liczymy na liczne doniesienia o zarówno zakończonych, jak i trwających badaniach dotyczących nowych, instrumentalnych modyfikacji układów przepływowych i elektroforetycznych oraz o interesującym zastosowaniu obu technik do celów analitycznych, a nawet pozaanalitycznych. Do wspólnej dyskusji zachęcamy również wszystkich, którzy dopiero zamierzają zająć się obiema dziedzinami chemii analitycznej w swoich laboratoriach. 

        W szczególności gorąco zachęcamy do prezentacji własnych osiągnięć młodych analityków – licencjantów, magistrantów i doktorantów – wierząc, że ich świeże spojrzenie na problemy analityczne będzie dla nas wszystkich szczególnie inspirujące.

 

Wszystkie informacje organizacyjne zawarte są na stronie FACE 2018.

 

 

Professor Paweł Kościelniak

Co-Chairman of the Organizing Committee