W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam przyjemność zapowiedzieć kolejne spotkanie naukowe organizowane w Krakowie: X Polskie Sympozjum „Analiza Przepływowa i Elektroforeza Kapilarna" (FA&CE UJ 2016). Sympozjum odbędzie się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach od 14 do 16 września b.r. Organizują je pracownicy Zakładu Chemii Analitycznej przy udziale Komitetu Chemii Analitycznej PAN i współpracy Zespołu Automatyzacji i Robotyzacji Metod Analitycznych tego Komitetu.

        W latach 1996-2014 z powodzeniem zorganizowaliśmy dziewięć sympozjów poświęconych  głównie analizie przepływowej. W tym roku postanowiliśmy włączyć do programu – w większym stopniu niż do tej pory – elektroforezę kapilarną. Głównym powodem tej decyzji jest coraz silniejsze uzupełnianie się obu technik i pojawianie się, dzięki temu, nowych narzędzi analitycznych. Od szeregu już lat obserwuje się rozwój technologii mikroprzepływowej (ang. microfluidics) w postaci miniaturowych układów typu lab-on-a-chip pracujących na zasadzie przepływu elektroosmotycznego. Coraz więcej jest też prac, w których układy przepływowe w skali makro, służące do wstępnego przygotowania próbki do analizy, łączy się z instrumentami do elektroforezy kapilarnej pełniącymi rolę jednostki rozdzielczej i detekcyjnej. Biorąc to wszystko pod uwagę, a także uwzględniając ogromny rozwój metodologiczny i aplikacyjny notowany w obu obszarach w ostatnich latach, powstanie forum naukowego dedykowanego obu technikom wydaje się nie tylko logiczne, ale również inspirujące.   

        Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że analiza przepływowa i elektroforeza kapilarna są odrębnymi dziedzinami chemii analitycznej, charakteryzującymi się różną specyfiką i przeznaczeniem. Osobom specjalizującym się w jednej z tych dziedzin, a nie do końca zainteresowanym drugą, dajemy możliwość uczestniczenia w odpowiednio wybranej, dwudniowej części naszego spotkania. Jesteśmy jednak przekonani, że powyżej nakreślona przewodnia idea organizacji tego wydarzenia jest na tyle przekonywująca i interesująca, że zachęci do pozostania z nami przez cały czas jego trwania.

        Zapraszamy więc wszystkich, którzy zajmują się analizą przepływową i elektroforezą kapilarną od strony naukowej. Oczekujemy na przedstawienie nowych osiągnięć w zakresie badań teoretycznych i metodologicznych w obu obszarach. Mile będą widziane wyniki badań z zakresu technologii lab-on-a-chip oraz inne przykłady łącznego wykorzystania przepływów hydrodynamicznego i elektroosmotycznego. Liczymy na liczne doniesienia o zarówno zakończonych, jak i trwających badaniach dotyczących nowych, instrumentalnych modyfikacji układów przepływowych i elektroforetycznych oraz o interesującym zastosowaniu obu technik do celów analitycznych, a nawet pozaanalitycznych.

        Z wielką radością przyjmiemy udział w naszym spotkaniu przedstawicieli laboratoriów usługowo-badawczych i firm produkujących aparaturę analityczną. Zapraszamy ich do podzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat wykorzystania technik przepływowych i  elektroforetycznych do analiz rutynowych, a także przedstawienia problemów związanych z zastosowaniem obu tych technik w codziennej praktyce laboratoryjnej. Do wspólnej dyskusji zachęcamy również wszystkich, którzy dopiero zamierzają zająć się obiema dziedzinami chemii analitycznej w swoich laboratoriach.

        W szczególności gorąco zachęcamy do prezentacji własnych osiągnięć młodych analityków – magistrantów i doktorantów – wierząc, że ich świeże spojrzenie na problemy analityczne będzie dla nas wszystkich szczególnie inspirujące.

        Kraków jest bardzo dobrze znanym, magicznym miejscem w sercu Europy. Historia, kultura i nauka – wszystko to wspólnie tworzy unikalną atmosferę tego miasta. Wierzymy, że stanie się ona istotnym wsparciem dla naszych obrad, a pobyt w Krakowie będzie dużą przygodą dla wszystkich uczestników tego spotkania.

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Paweł Kościelniak

 

Sponsorzy konferencji:

 

Patron medialny: